Antisemitist nedir?

Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı ayırt edici tedbirler alınmasını isteyen görüşe bağlı olan (kimse)
Köken: Fransızca

İlgili olabilecek başlıklar

Antisemit nedir?
Antisemitizm nedir?